Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


• Ministarstvo rada i socijalne politike: NEOPHODAN USLOV DA INVALID II KATEGORIJE ZADRŽI PRAVO NA NAKANDU KOJU KORISTI PREMA RANIJE VAŽEĆEM ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: čl. 218 i 224
• Ministarstvo rada i socijalne politike: PONOVNO ODREĐIVANJE NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE OSIGURANIKU KOJI OSTVARUJE PRAVO NA STAROSNU ILI INVALIDSKU PENZIJU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 257

Izvor: Paragraf Lex