Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSUNOKO SMATRA NEDOZVOLJENIM TO ŠTO JE KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE KOMENTARISALA PRESUDU KOJOM SE PONIŠTAVA REŠENJE O ZABRANI SPAJANJA SA HELENIK ŠUGAROM


Kompanija Sunoko, koja se nalazi u vlasništvu Miodraga Kostića, saopštila je da je Komisija komentarom na presudu Upravnog suda imala nameru da sopstvene propuste u radu pokaže kao nameru Upravnog suda da "dezavuiše" rad Komisije za zaštitu konkurencije.

Da podsetimo, Komisija za zaštitu konkurencije je dana 7. avgusta 2012. izdala saopšenje za javnost kojim komentariše rad Upravnog suda Republike Srbije, a posebno presudu tog suda kojom je poništeno rešenje Komisije o zabrani koncentracija kompanije Sunoko nad kompanijom Helenik šugar industri.

Kada se Komisija već poziva na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, a koja se uzgred rečeno ne odnosi na
državne organe, onda isto tako Komisija treba prihvatiti činjenicu da sudska kontrola rada upravne vlasti i postoji radi zaštite prava i sloboda građana i pravnih lica o čijim pravima odlučuje upravna vlast, u ovome slučaju Komisija za zaštitu konkurencije, piše u saopštenju kompanije Sunoko.

"Kompanija Sunoko nije javno komentarisala rešenje Komisije kojim je zabranjena koncentracija kompanije Sunoko nad kompanijom Helenik šugar industri, iako je za to imala mnogo valjanih razloga, već je koristila zakonom predviđena pravna sredstva za odbranu svojih prava. Potpuno smo sigurni da bi za članove Komisije bilo neprihvatljivo javno raspravljanje o radu Komisije u ovome predmetu, nivou stručnosti i nivou razumevanju opšteg interesa, načinu zaštite tržišne konkurencije i mogućem favorizovanju partikularnih interesa nekih drugih učesnika na tržištu šećera", piše u saopštenju.

Takođe, moglo bi se mnogo i dugo javno raspravljati o opravdanosti razloga iz poništenog rešenja, upoređujući te razloge sa stvarnim tržišnim odnosima na domaćem i inostranom tržištu šećera, pa i proveriti da li je zaista tačno da domaći kupac šećera plaća znatno veću cenu od inostranog kupca. Tačno je međutim da tekuća veleprodajna cena šećera na domaćem tržištu iznosi između 680-700 evra po toni, dok cena po kojoj Sunoko prodaje šećer inostranim kupcima iznosi između 740-750 evra po toni, navode u Sunoku.

"Komisija za zaštitu konkurencije ne bi smela za sebe tražiti više prava nego što je drugome spremna dati, pa makar se radilo samo o podršci javnosti. Isto tako, bilo bi dobro da su članovi Komisije lično potpisali ovo saopštenje, dajući mu pečat lične odgovornosti i potpune transparentnosti, kada već smatraju da imaju pravo da traže podršku i razumevanje javnosti za svoj rad", piše u saopštenju.

Izvor: B92