Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO NACIONALNA STRATEGIJA ZA REFORMU PRAVOSUĐA


Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa trebalo bi da bude usvojen u naredne dve do tri nedelje, kažu u Ministarstvu pravde.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave Čedomir Backović je, na skupu "Predstavljanje nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018" u Privrednoj komori Beograda, rekao da pravosuđe u Srbiji trenutno nije u dobrom stanju i da treba značajno da napreduje.

On je naglasio da se Strategija koja je nedavno usvojena u parlamentu odnosi na period od pet godina, a da je praćena akcionim planovima koji će se godišnje donositi za period od jula do jula.

Prema njegovim rečima, građanima je potrebno da sa dovoljnim stepenom pouzdanosti znaju šta su posledice njihovih činjenja, odnosno nečinjenja i to je oblast koja značajno mora da se unapredi.

"Druga strana problema je proces. Predvidljivost je potrebna da se proces ostvari na pravičan i efikasan način. Parnica ne može da traje 20 godina", podvukao je Backović i dodao da su osnovni principi na kojima treba da se bazira reforma pravosuđa nezavisnost, nepristrasnost, stručnost, odgovornost i efikasnost sudstva.

Kada je reč o principu nezavisnosti, rekao je Backović, suština je da se izbegne uticaj druge dve grane vlasti - zakonodavne i izvršne, na rad sudova i karijeru sudija.

"Nezavisnost predstavlja više samostalnosti sudija, ali i veću odgovornost", podvukao je Backović i istakao da usvojena Strategija predviđa da izvršna i zakonodavna vlast apsolutno ne učestvuju u izboru sudija.

Backović se osvrnuo i na princip nepristrasnosti i kvaliteta pravde i istakao da je neophodno uspostaviti jedinstvenu primenu prava u istim ili sličnim situacijama, jer diskrecija u bilo kojoj oblasti može da vodi ka korupciji.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave je, govoreći o principu stručnosti, rekao da će preduslov i jedini način ulaska na pravosudne funkcije biti Pravosudna akademija kao nadgradnja obrazovanja koje se stiče na pravnim fakultetima.

Pravosudna akademija, rekao je Backović, treba da zaživi na kraju roka važenja Strategije, kako bismo 2019. godine imali dovoljno ljudi koji su je završili i koji mogu da konkurišu za sudijske i tužilačke funkcije.

Backović je rekao i da u sudovima u Srbiji postoji oko tri miliona starih ili zastarelih predmeta, a da bi se oni rešili prvo treba da se identifikuju, da se utvrde prioriteti i da se sudije motivišu da se na njima angažuju.

Govoreći o prethodnoj reformi pravosuđa, Backović je rekao da se ona "baš nije proslavila" i da je stavila naglasak na progrešne stvari, ali i da će u aktuelnoj reformi pravosuđa akcenat biti na tome kako neko obavlja funkciju, a ne ko će da je obavlja.

Backović je naveo i da je potrebno uspostaviti sistem elektronskog pravosuđa, što bi znatno ubrzalo postupke pred sudovima.

Vršilac dužnosti predsednika Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić rekao je da je potrebno uspostaviti veću pravnu sigurnost, koje nema bez objektivne primene prava, a koja ne može da postoji bez istog postupanja u istim sporovima.

Nikolić je rekao i da treba otvoriti sudove prema građanima i pronaći mehanizme koji zadržavaju najbolje, mlade ljude u sudovima.

"Takođe treba pokloniti veću pažnju suđenjima u razumnom roku", podvukao je Nikolić i dodao da se predmeti moraju pratiti od ulaska u sud do izlaska iz suda.

Izvor: Tanjug, B92