Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA PREDSEDNIKU SINDIKATA KOJI NIJE U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA
• PRIHODI UDRUŽENJA OSTVARENI NA TRŽIŠTU

Izvor: Paragraf Lex