Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: IZDAVANJE RAčUNA JE OBAVEZA I BEZ FISKALNE KASE


Poreski obveznici - preduzetnici koji plaćaju porez na paušalno utvrđeni prihod, nisu dužni da evidentiraju promet preko fiskalne kase, a u skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011 i 83/2012). Poreski obveznik - paušalac nije dužan da na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, istakne obaveštenja o izdavanju fiskalnog isečka - računa.

Međutim, poreski obveznici - paušalci koji su oslobođeni izdavanja fiskalnog računa, obavezni su da za izvršeni promet izdaju običan račun (ne fiskalni) shodno propisima iz oblasti trgovine, član 15. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010).

Ukoliko poreski obveznik koji nije paušalac i koji ima zakonsku obavezu da izdaje fiskalne račune, znači da mora o tome istaći i vidno obaveštenje, ipak sve to ne čini, korisnik usluge ili kupac dobara ima pravo da ne plati ako nije dobio fiskalni isečak (član 18. Zakona o fiskalnim kasama).

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 8.5.2013.