Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: MESTO PROMETA USLUGA IZ OBLASTI EKONOMSKE PROPAGANDE, USLUGA SAVETNIKA I SLIČNIH USLUGA I USLUGA OBRADE PODATAKA I USTUPANJA INFORMACIJA, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI FIZIČKOM LICU SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
  • Ministarstvo finansija i privrede: PDV TRETMAN PRENOSA UZ NAKNADU PRAVA I OBAVEZA KOJE POSLOVNA BANKA IMA PREMA ODREĐENIM KATEGORIJAMA KLIJENATA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 6 i 25
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE UTVRĐENE REPREZENTATIVNOSTI - Zakon o radu: član 233
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME SA STRANIM DRŽAVLJANINOM KOME JE ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK - Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima: član 5 stav 3
Izvor: Paragraf Lex