Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2013)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2013)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2012 i 12/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA TERITORIJU GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2009, 10/2011, 29/2012 i 12/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU MUZIČKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2009, 34/2010 i 12/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE DOM OMLADINE "KRAGUJEVAC" U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2009 - prečišćen tekst, 34/2010 i 12/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE (BRATIMLJENJU) IZMEĐU GRADA KRAGUJEVCA I OPŠTINE ZUBIN POTOK - AP KOSOVO I METOHIJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U 2013. GODINI (JP RTK) ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013 i 12/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA ZA DODELU DOTACIJA UDRUŽENJIMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2013)
 • ODLUKA O PRAVU NA POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILJAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 i 3/2013 - sveska 2)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI U GRADU VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2012 - sveska 1 i 3/2013 - sveska 2)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2013)
 • ODLUKA O PRAVNOJ POMOĆI GRAĐANIMA ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2013)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2012 i 8/2013)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU KONJEVIĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 10/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČKA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 9/2013)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE TERITORIJE GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2013)
 • STATUT GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2008 i 8/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 12/2013 OD 29.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE IVANJICA", BR. 5/2013 OD 9.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex