Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKANDIDATI ZA PREDSEDNIKA SRBIJE I IZBORNE LISTE KOJE NISU OSVOJILE NAJMANJE JEDAN ODSTO GLASOVA, ODNOSNO 0,2 ODSTO AKO JE REČ O PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA, DUŽNE SU DA VRATE SREDSTVA U BUDŽET


Tanjug

Kandidati za predsednika Srbije i izborne liste koje na predsedničkim i parlamentarnim izborima nisu osvojile najmanje jedan odsto glasova, odnosno 0,2 odsto ako je reč o predstavnicima nacionalnih manjina, dužne su da državi vrate sredstva koja su uzeli iz javnih izvora za finansiranje kampanje ili će, u suprotnom, država zadržati jemstvo koje su morale da polože.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, oni koji nisu osvojili potreban broj glasova dužni su da vrate dobijena sredstva u roku od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata, a ukoliko to ne učine - izvršiće se povraćaj tih sredstava iz položenog jemstva.

Kada su u pitanju predsednički kandidati, bez tih sredstava ostaće jedan kandidat, a u slučaju parlamentarnih izbora pet lista.

Prema do sada obračunatim rezultatima, manje od jedan odsto osvojenih glasova na predsedničkim izborima dobila je jedino kandidat Socijaldemokratskog saveza 0,79 odsto.

Na parlamentarnim izborima manje od jedan odsto, odnosno manje od 0,2 odsto kada je reč o listama nacionalnih manjina, osvojile su Komunistička partija "Josip Broz" (0,74 odsto), Socijaldemoktratski savez (0,43 odsto), Reformistička stranka (0,22 odsto), a najmanji broj glasova dobila je Crnogorska partija - 0,10 odsto.

Za pokriće troškova izborne kampanje iz javnih izvora, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, izdvojeno je 0,1 odsto rashoda republičkog budžeta, odnosno 890 miliona dinara.

Ta sredstva se, kako piše u tom zakonu, raspoređuju u visini od 20 odsto u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su prilikom njihovog podnošenja dali izjavu da će koristiti sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, a to su učinile sve stranke.

Ova sredstva uplaćuju se u roku od pet dana od dana proglašenja svih izbornih lista, a preostali deo, 80 odsto, dodeljuje se podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, u roku od pet dana od dana proglašenja izbornih rezultata, bez obzira na to da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Zakon je propisao da se izborno jemstvo sastoji u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.

To jemstvo se vraća ukoliko se na izborima osvoji najmanje jedan odsto važećih glasova, odnosno najmanje 0,2 odsto ako se predstavlja i zastupa interes nacionalne manjine, u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata.