Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA


Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337-1909/2012 od 16. marta 2012. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da u ime Vlade potpiše navedeni sporazum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti zdravstvene zaštite bilja, kao što su: međusobno obaveštavanje strana o listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom kao i o posebnim zahtevima i postupcima koji se odnose na unošenje ili tranzit bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom; međusobno obaveštavanje o pojavi štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, kao i o preduzetim fitosanitarnim merama o suzbijanju istih; osiguranje da se izvoz i tranzit pošiljki u/kroz državnu teritoriju ugovornih strana sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice i zemlje kroz koju se odvija tranzit; dokumentacija koja prati pošiljku koja se izvozi; obaveštenje o mestima unošenja, izvoza i tranzita pošiljki; ovlašćenjima ugovornih strana u pogledu zabrane unošenja pošiljki i uništavanja pošiljaka i preduzimanju drugih odgovarajućih mera u slučaju da se prilikom fitosanitarnih pregleda utvrdi prisustvo štetnih organizama bilja; razmenjivanje propisa o zaštiti bilja; podsticanje zajedničke edukacije stručnjaka u cilju upoznavanja organizacije zaštite bilja, kao i razmenu iskustava i naučnih dostignuća iz oblasti zaštite bilja; razmenjivanje podataka o svim važnim stručnim časopisima, monografijama i publikacijama iz oblasti zaštite bilja koje se izdaju u njihovim državama; postupanja nadležnih organa u slučaju bržeg transporta bilja i smanjenja rizika od unošenja štetnih organizama bilja; rešavanje spornih pitanja; nadležni organi za sprovođenje sporazuma; primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

- zaštite svoje teritorije od unošenja i širenja štetnih organizama bilja i biljnih proizvoda;

- ograniče gubitke koji nastaju kao posledica unošenja i širenja štetnih biljnih organizama i

- da olakšaju međusobnu trgovinu i razmenu bilja i biljnih proizvoda.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1433-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 8.4.2013.