Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA DRUGA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2013. GODINI: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA SA DNEVNOG REDA


U Danu za glasanje, 8. aprila, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika

- Predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima,

- Predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela,

- Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela i

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i

- Predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora,

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava,

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja,

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka i

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, izabrala prof.dr Zorana Stojiljkovića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji, prof. dr Evicu Petrović, prorektora Univerziteta u Nišu, dr Branka Lubardu, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zorana Vujičića, advokata, za članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine i Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Narodna skupština je, većinom glasova, izabrala dr Boža Draškovića za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

U danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su, tokom Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine, ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač zaključila je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 8.4.2013.