Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS IZABRALA ŠEST ČLANOVA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Za članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabrani su Zoran Stojiljković, na predlog skupštinskog Administrativnog odbora, Nikola Stanojević, koga je predložio Vrhovni kasacioni sud, kao i Evica Petrović, koju je predložila Državna revizorska institucija.

Tu su i Branko Lubarda, koga su zajednički predložili zaštitnik građana i poverenik za javne informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zoran Vujičić, na predlog Advokatske komore Srbije i Božo Drašković koga je predložio Socijalno-ekonomski savet.

Član Odbora iz reda novinara nije izabran, pošto novinarska udruženja do sada nisu uspela da se dogovore da predlože zajedničkog kandidata - UNS je predložio Ljiljanu Smajlović, NUNS Dragana Janjića, a Sindikat novinara Srbije Predraga Tolpu.

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije ima devet članova koje bira parlament na četiri godine, a ovlašćeni predlagači su skupštinski Administrativni odbor, predsednik Srbije, Vlada Srbije, Vrhovni kasacioni sud, Državna revizorska institucija, zaštitnik građana i poverenik, Socijalno-ekonomski savet, Advokatska komora Srbije i novinarska udruženja.

  • Prema zakonu, jedan član Odbora može najviše dva puta da bude biran na istu funkciju.
  • Za člana Odbora može da bude izabrana osoba koja ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen fakultet, najmanje devet godina radnog iskustva i nije osuđena za krivično delo. Član Odbora ne može da bude član političke stranke, odnosno političkog subjekta.
  • Odbor Agencije inače bira i razrešava direktora Agencije, odlučuje o uvećanju plate direktora, usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije koji podnosi Skupštini Srbije, vrši nadzor nad radom i imovinskim stanjem direktora, predlaže budžetska sredstva za rad Agencije, donosi poslovnik o svom radu.
Izvor: Tanjug