Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS DONELA ODLUKU O FORMIRANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA NAČINA TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA KOSOVU I METOHIJI


Narodna Skupština RS donela je odluku o formiranju Anketnog odbora radi utvrđivanja načina trošenja budžetskih sredstava na Kosovu i Metohiji, koji će zadatak morati da izvrši u roku od 120 dana i predloži parlamentu mere.

Skupština je tu odluku donela na predlog poslanika SNS i predsednika skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, a za nju je glasao 171poslanik, osam je bilo protiv, a 10 nije glasalo.

Zadatak tog tela biće da sagleda stanje u oblasti trošenja sredstava budžeta Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, da utvrdi način trošenja tih sredstava, da li su ona namenski trošena i da li su svima bila pod jednakim uslovima dostupna, uz poseban osvrt na podzakonske akte i kriterijume za raspodelu tih sredstava u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne politike, kulture, infrastrukture, lokalne samouprave, telekomunikacija…

  • Takođe, među zadacima će biti utvrđivanje da li su sredstva budžeta za izgradnju saobraćajne, komunalne, poslovne i stambene infrastrukture upotrebljena prema utvrđenim planovima, način vršenja kontrole nad protokom robe na teritoriju Kosova, da li je postupak javnih nabavki i izvođenja radova sprovođen u skladu sa zakonom i drugim propisima…
  • Anketni odbor treba da utvrdi i da li je državna imovina koju su koristila preduzeća u toj pokrajini otuđivana, kao i koliko je sredstava od 2000. do 2012. Godine izdvajana iz republičkog budžeta, kome su dodeljivana i da li je vršena revizija.

Odlukom je predviđeno da će taj odbor činiti po jedan poslanik iz svake poslaničke grupe, čiji predsednici moraju u roku od sedam dana od stupanja na snagu odluke da odrede predstavnike svojih stranaka.

Smatraće se da Anketni odbor radi u punom sastavu ako više od polovine svih poslaničkih grupa odredi svog predstavnika.

Prvu sednicu saziva predsednik Skupštine Srbije, a do izbora predsednika Anketnog odbora njim predsedava najstariji prisutni član.

Izvor: Tanjug