Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 32 OD 8.4.2013/ ODABRANI DOKUMENTI


 • ZAKON o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima
 • ZAKON o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
 • ZAKON o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • ZAKON o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
 • ODLUKA o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije
 • ODLUKA o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • ODLUKA o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za 2012. godinu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj za 2012. godinu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-527/2010
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2999/2010
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-1503/2010
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-2441/2010
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju i radu Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • ODLUKA o izmenama osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Pirotex triko”, društvo s ograničenom odgovornošću, Pirot – u restrukturiranju
 • DOPUNE STATUTA Privredne komore Srbije
Izvor: Paragraf Lex