Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - DONETA JE UREDBA O POSTUPKU PLANIRANJA POTREBA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013
• Pitanje i odgovor - RAČUNANJE OSTVARENOG RADNOG STAŽA U PERIODU UVOĐENJA PRIPRAVNIKA U POSAO NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA

Izvor: Paragraf Lex