Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 12. NEDELJU 2013. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: PRIMENA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LETONIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU OD 16. MARTA 2013. GODINE - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju: član 8
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE REČNOG GRANIČNOG PRELAZA PRAHOVO ZA UVOZ KALIJUM HLORIDA U PERIODU OD 10.4.2013. DO 30.6.2013. GODINE - Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta: čl. 31 i 32
Izvor: Paragraf Lex