Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: U toku je registracija privrednih i subjekata javnog sektora u Registar, koji sa radom počinje 1. marta 2018. godine


14. decembra 2017. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).Izmene su stupile na snagu 25. decembra 2017. godine.

Izmenama se uvodi novi koncept Centralnog registra faktura, koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija- Uprava za trezor.

Centralni registar faktura počeće sa radom 1. marta 2018 godine. Pravna lica imaju mogućnost da se registruju kao korisnici na veb–sajtu Centralnog registra faktura počev od 6. februara 2018. godine.

Značaj Centralnog registra faktura leži u obavezi poverioca da registruje sve fakture i druge zahteve za isplatu izdate dužnicima koji su direktni i indirektni korisnici javnih sredstava, Republika i lokalna samouprava (uključujući javna preduzeća) - subjektima koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, odnosno tekućih računa koji počinju sa 840. Poverilac, koji je subjekat javnog ili privatnog sektora, ima obavezu da registruje fakture i druge zahteve za isplatu izdate subjektima javnog sektora u Centralnom registru faktura, pre nego što ih dostavi dužniku.

Registracija će se obavljati preko veb aplikacije, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor na https://crf.trezor.gov.rs/. Nakon toga, poverilac ima obavezu da dostavi fakturu ili drugi zahtev za isplatu dužniku, u roku od 3 dana od dana registracije.

Dužnik (subjekat javnog sektora) ima obavezu da izmiri svoje dugovanje samo ukoliko su fakture i drugi zahtevi za isplatu pravilno registrovani.

Izmenama su, između ostalog, predviđeni i novi prekršaji:

  • poverilac će biti kažnjen novčanom kaznom ukoliko ne registruje fakture i druge zahteve za isplatu, i druge zahte za isplatu, a
  • dužnik će biti novčano kažnjen ukoliko ispuni svoje dugovanje koje proizlazi iz fakture ili drugog zahteva za isplatu koji nije pravilno registrovan.
Izvor: Vebsajt Centralnog registra faktura, 07.02.2018.
Naslov: Redakcija