Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o zateznoj kamati: čl. 6 i 9
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o zateznoj kamati: čl. 2, 3, 4 i 5
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 51 do 53 i član 111
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 51 do 53 i član 111
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 336 i 337
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 376 i 377
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 376 i 377
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o obligacionim odnosima: član 374
Izvor: Paragraf Lex