Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ENERGETICI - "Sl. glasnik RS", br. 124/2012: • Novine u vezi sa rukovanjem energetskim objektom u energetskim delatnostima za čije obavljanje nije potrebna licenca, energetskom dozvolom i saglasnost za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije snage do 1 MW koji kao primarni energetski resurs koriste vodu i statusom povlašćenog proizvođača električne energije •
• Pitanje i odgovor - POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIZNANJE RADNOG STAŽA OŠTEĆENOG LICA KOJE JE NEOSNOVANO OSUĐENO ILI LIŠENO SLOBODE
• Stručni komentar - Carinski instruktor: OBAVEZE REZIDENATA U OBAVLJANJU TEKUĆIH POSLOVA OD 25. DECEMBRA 2012. GODINE: • Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju - "Sl. glasnik RS", br. 119/2012 •

Izvor: Paragraf Lex