Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRANA KOMISIJA ZA PRAĆENJE PRIMENE NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković obrazovao je Komisiju za praćenje sprovođenja novog Zakonika o krivičnom postupku radi sprečavanja stvaranja zaostalih predmeta u tužilaštvima i sudovima, uočavanja konceptualnih i tehničkih nedostaka zakona, kao i kontinuiranog praćenja primene zakonika, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Za predsednika Komisije imenovan je zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu Krsman Ilić, a za njegovog zamenika vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović.

Ministar Selaković je, na sastanku sa članovima Komisije, naglasio da je njen cilj da u naredna tri meseca uradi sistemsku analizu stanja i ostvari jasan uvid u primenu novog ZKP-a, kako bi se indentifikovali problemi u njegovoj primeni.

Članovi Komisije biće u obavezi da daju predloge rešenja tih problema.

Govoreći o novom ZKP-u i uvođenju tužilačke istrage, Selaković je ocenio da je osnovni zadatak Komisije da prati primenu i sprovođenje novog ZKP-a, izvrši analizu efekata njegove primene i predloži mere za otklanjanje teškoća sa normativnog, organizacionog i tehničkog apspekta.

Za članove Komisije imenovani su sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić, vršilac funkcije Višeg javnog tužioca u Novom Sadu Milan Tkalac, vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Nišu Zoran Krstić i vršilac funkcije Višeg javnog tužioca u Nišu Edvard Jerin.

Izvor: Tanjug, 7.11.2013.