Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PRAVILNIK O RADIOAKTIVNIM ELEMENTIMA U VEŠTAČKOM ĐUBRIVU: PROPISANE GRANICE SADRŽAJA PRIRODNIH RADIONUKLIDA


Novi pravilnik kojim su propisane granice sadržaja prirodnih radionuklida u mineralnim fosfatnim đubrivima stupiće na snagu 14. novembra, saopštila je danas Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Upravni odbor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, na sednici održanoj 27. septembra 2013. godine, doneo je Pravilnik o dopuni pravilnika o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicima, stočnoj hrani, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijaluvodi za piće, životnim namirnicima, stočnoj hrani, i drugoj robi koja se stavlja u promet.

Pravilnik je donet imajući u vidu praksu EU i zemalja regiona, iznete predloge tokom javne rasprave, analizu relevantnih statističkih pokazatelja iz oblasti proizvodnje i prometa, kako veštačkog đubriva kao finalnog proizvoda, tako i komponenti iz kojih se sastoji.

Tokom priprema za donošenje Pravilnika, u prethodna četiri meseca, bila je otvorena javna rasprava, a razlog za njegovo donošenje su zakonske obaveze u smislu uvođenja granica sadržaja radionuklida.

"Uzeto je u obzir da se zbog mogućeg uticaja na zdravlje ljudi mora ograničiti maksimalno dozvoljena aktivnost radionuklida kako se količina uranijuma i radijuma u zemljištu ne bi značajno povećala, ali i neophodnost kontrole uvoza đubriva, jer domaće proizvodnje gotovo da više i nema", navedeno je u saopštenju.

U Agenciji podsećaju da u EU ne postoje direktive i preporuke o granicama sadržaja radionuklida, ali je svim relevantnim međunarodnim dokumentima iz ove oblasti ostavljena sloboda državama članicama da ovu oblast urede tako da smanje sve potencijalne rizike po zdravlje stanovništva od uticaja joniuzujućih zračenja.

Vanrednim inspekcijskim nadzorom, koji su službe Ministarstva energetike i Instituta za primenu nuklearne energije preduzele od 19. do 23. aprila utvrđene su nepravilnosti prilikom uvoza veštačkog đubriva i sirovina za njegovu proizvodnju u periodu od novembra 2011. do marta 2013. godine.

Utvrđeno je da je u tom vremenskom periodu Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja mimo zakona izdavala mišljenja za uvoz robe koja prevazilazi nivo dozvoljenih količina radionukleotida, pozivajući se na pravilnike koje je neovlašćeno doneo Upravni odbor agencije.

Ministar energetike Zorana Mihajlović je nakon toga zatražila spisak svih mišljenja koje je agencija izdala pravnim licima i preduzetnicima za uvoz veštačkog đubriva kao gotovog proizvoda, kao i sirovina za njegovu proizvodnju.

Ministar energetike je nakon toga 17. aprila naložila hitan upravni nadzor nad agencijom.

Kako navode u ministarstvu, izvršen je vanredni inspekcijski nadzor nad svim ovlašćenim pravnim licima za gamaspektrometrijska merenja, vanredna inspekcijska kontrola svih velikih proizvođača veštačkih đubriva, kao i kontrola svih lica koja su učestvovala u prometu uvezenih mineralnih đubriva.

Izvor: Tanjug