Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 7.11.2013. godine

KAMATE: • Nova godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare od 8.11.2013. godine

NAČIN UTVRĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA PREMA ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U OKTOBRU 2013. GODINE: • Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U. OKTOBRU 2013. GODINE: • Odgovori na najčešće postavljana pitanja u vezi zarada, naknada zarada i ostalih primanja

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U. OKTOBRU 2013. GODINE: • Sa aspekta Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA" SA ASPEKTA PORESKOG POSTUPKA

PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2014. GODINI: • Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 30. novembra 2013. godine

PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2013. godine

PDV TRETMAN PRUŽANJA USLUGA ČIŠĆENJA TERENA OD MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

PDV TRETMAN UVOZA OPREME ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV

Izvor: Paragraf Lex