Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA ODREĐENE VRSTE ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 96/2013

IZOSTAJANJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE SA ČASOVA DOPUNSKE ILI DODATNE NASTAVE

Izvor: Paragraf Lex