Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UPGRADE IN BELGRADE 2012.


Beogradska berza 21. novembra 2012. godine u Beogradu u Hotelu Tulip Inn Putnik organizuje 11. Međunarodnu Konferenciju Upgrade in Belgrade 2012

Tematski koncept ovogodišnje Konferencije okupiće predstavnike institucija nadležnih za razvoj domaćeg finansijskog tržišta, kao i institucija tržišta kapitala iz zemlje i inostranstva, predstavnike investicione javnosti, kompanija i medija, koji će govoriti o aktuelnim temama od značaja za domaće tržište kapitala, perspektivama budućeg razvoja i shodno tome, bržem razvoju finansijskog sektora.

Programom Konferencije predviđeno je održavanje dva panela:

•             BELEX IPO 2012 - follow-up

Osnovni cilj panela je da se pored prikaza koncepta IPO - preduslova, procedura i efekata ovog načina finansiranja rasta i razvoja kompanija, prezentuju i postignuti rezultati na konkretnim primerima iz prakse. U radu panela učestvovaće gospodin Martin Hinteregger, direktor Sektora korporativnih finansija, Erste Group AG, Beč; gospodin David Schoch, predsednik i član Osnivačkog odbora Srpske "Private Equity" asocijacije, i gospodin Robert Scharfe, predsednik i generalni direktor Luksemburške berze.

•             Perspektive tržišta dužničkih hartija od vrednosti u Republici Srbiji

Prilikom koncipiranja panela rukovodili smo se neophodnošću podsticanja diskusije o smernicama i perspektivama budućeg razvoja ovog segmenta finansijskog tržišta, koji opredeljuje i razvoj domaćeg tržišta kapitala. U tom smislu, predviđena je diskusija predstavnika autoriteta nadležnih za izdavanje državnih dužničkih hartija, kao i kreiranje i razvoj ovog segmenta finansijskog tržišta. U radu panela učestvovaće gospodin Veselin Pješčić, viceguverner Narodne banke Srbije, gospođa Sonja Miladinovski, član Izvršnog odbora Societe Generale Banke Srbija, kao i Predstavnik Stalne konferencije gradova i opština.

Poseban deo programa čine:

•             Panel diskusija na temu Krize ekonomije i politike

Osnovna ideja diskusije sadržana je u sagledavanju konteksta i perspektiva globalne i nacionalne ekonomije, i njene određenosti političkim ambijentom. U diskusiji će učestvovati gospodin Oskar Kovač, profesor, gospodin Nebojša Katić, finansijski i poslovni konsultant, gospodin Milan Ćulibrk, novinar, gospodin Nenad Gujaničić, broker, gospodin Miša Đurković, viši naučni saradnik i gospodin Boško Jakšić, komentator "Politike".

Specijalno predavanje na temu Ulaganja rizičnog kapitala (Venture Capital).

Rizični kapital je podvrsta privatnog (akcijskog) kapitala, i predstavlja zajedničko finansiranje početnih faza razvoja od strane fondova rizičnog kapitala i preduzetnika. Specijalno predavanje održaće gospodin Robert Sheffrin, ekspert za finansije u okviru Programa integrisane podrške inovacijama.

Kao i prethodnih godina, deo Konferencije biće posvećen kompanijama čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi i tom prilikom biće proglašena kompanija koja je ostvarila najbolje rezultate u oblasti odnosa prema investicionoj javnosti u ovoj godini. Takođe, obeležiće se i pet godina od prvih listiranja na Prime marketu Berze.

Uporedo sa održavanjem Konferencije održaće se i Investitorska konferencija, na kojoj će se susresti predstavnici listiranih kompanija i profesionalnih investora, na osnovu unapred utvrđenog rasporeda. Na taj način, svim učesnicima omogućen je i konkretan poslovni sadržaj, koji će, nadamo se, svojim pozitivnim efektima dodatno doprineti budućem razvoju domaćeg tržišta kapitala.

Internet stranice Konferencije: http://www.belex.rs/k12/ (ONLINE)

Izvor: Redakcija, 7.11.2012.