Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI IZMENA ČETIRI SISTEMSKA ZAKONA: ZAKONA O PRIVATIZACIJI, ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI, ZAKONA O RADU I ZAKONA O STEČAJU


Javna rasprava o nacrtima četiri važna zakona uslediće odmah po utvrđivanju njihovih nacrta, a cilj je da te zakone Skupština Srbije razmotri i usvoji najkasnije do sredine decembra. Izmene ovih, za privredu veoma bitnih, zakona sastavni su deo regulatorne reforme koju je najavila Vlada Srbije.

  • PROMENE ZAKONA O PRIVATIZACIJIneophodne su jer, osim 179 preduzeća kod kojih će biti završen proces restrukturiranja do sredine naredne godine, postoji još 400 preduzeća koja su u nekoj fazi privatizacije, od pripreme, aukcije, tendera, ili je raskinut privatizacioni ugovor, kažu u Ministarstvu.

"Postojeći zakon je nedorečen i netransparentan, praktično bez mehanizama kontrole i odgovornosti, što je ostavljalo prostor za brojne zloupotrebe. Prema sadašnjem zakonu je sprovedena privatizacija koja nije dovela do boljeg upravljanja i rezultata privatizovanih preduzeća. Naprotiv, doprinela je rastu nezaposlenosti, posrtanju privrede i rastu duga Srbije", izjavio je Tanjugu ministar privrede Saša Radulović.

ON napominje da su, umesto da investiraju u razvoj delatnosti, mnogi novi vlasnici privatizovana preduzeća koristili za uzimanje kredita i izvlačenje kapitala preko povezanih ofšor kompanija.

  • CILJ IZMENA ZAKONA O STEČAJU je ubrzanje i olakšanje stečajnih postupaka, sprečavanje zloupotrebe prava, posebno od strane vlasnika i njihovih povezanih lica, jačanje prava radnika i pooštravanje odgovornosti rukovodstva preduzeća, kažu u Ministarstvu.

Na ovaj način, stečaj će, kako se ocenjuje, postati ono što jeste u razvijenim tržišnim ekonomijama - mehanizam ozdravljenja preduzeća umesto mehanizma njegovog gašenja.

  • CILJ IZMENA ZAKONA O RADUje podsticanje zapošljavanja. Novim rešenjima se, navode u Ministarstvu privrede, rešava pitanje otpremnina po godini radnog staža što je do sada predstavljalo glavnu prepreku za zapošljavanje građana starijih od 50 godina. Zakonske odredbe koje su trebalo da štite prava radnika u stvari su bila najveća prepreka njihovom zapošljavanju i izvor velikih zloupotreba kroz višestruku naplatu otpremnina, posebno u javnom sektoru.

Drugo pitanje koje se rešava je jednostavnost zapošljavanja i otpuštanja radnika kod preduzetnika, mikro i malih porodičnih preduzeća, što će podstaći najmanja preduzeća da se razvijaju i zapošljavaju bez straha od sudskih parnica i promena tržišnih uslova, smatraju u Ministarstvu.

  • NOVINAMA U ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJIskraćuju se vreme i procedura za izdavanje građevinskih dozvola, što je do sada bio problem na koji su se žalili investitori koji dolaze u Srbiju, kao i domaći investitori koji žele da šire svoje poslovanje.

Pored toga, konačno se na jasan način rešava pitanje prava korišćenja građevinskog zemljišta što je preduslov za dalji razvoj građevinske industrije, veću dostupnost građevinskog zemljišta, rešavanje pitanja zakočenih stečajnih postupaka i bolju infrastrukturu za sve investitore, kažu u Ministarstvu privrede.

Izvor: Tanjug