Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA USKLAĐIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI U BEOGRADU - Zakon o radu: čl. 8 i 10
  • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O OBAVEZI OBELEŽAVANJA KONTROLNIM MARKICAMA BRAŠNA KOJE SE STAVLJA NA TRŽIŠTE U REPUBLICI MAKEDONIJI OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE - Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna: član 3
Izvor: Paragraf Lex