Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: IZJAVA NASLEDNIKA U OSTAVINSKOM POSTUPKU KAO PREDMET OPTUŽBE ZA KRIVIČNO DELO DAVANJE LAŽNOG ISKAZA - Krivični zakonik: član 335 stav 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEOPRAVDANOST ODREĐIVANJA PRITVORA ZBOG POKRETANJA DRUGOG KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 3
  • Apelacioni sud u Beogradu: OSTVARENOST SVRHE SPECIJALNE PREVENCIJE NAKON ISTEKA DVE TREĆINE KAZNE ZATVORA - Krivični zakonik: član 46
  • Apelacioni sud u Beogradu: PREDLOG JAVNOG TUŽIOCA ZA PRODUŽENJE PRITVORA KAO MIŠLJENJE O PRIMENI MERE OBEZBEĐENJA PRISUSTVA OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 208 i 209
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONSKA MOGUĆNOST ODREĐIVANJA PRITVORA LICU KOJE SE NALAZI NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 210
Izvor: Paragraf Lex