Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKOMPANIJA KOMIKO OIL PREDLOŽIĆE PRIVREDNOM SUDU U POŽAREVCU DA ODBACI TUŽBU UPRAVE SMEDEREVA ZA RASKID UGOVORA O ZAKUPU ZEMLJIŠTA ZA RAFINERIJU


Kako je izjavio je zamenik generalnog direktora kompanije Radomir Radivojević odbacivanje tužbe biće zatraženo da bi Komikorealizovao investiciju i omogućio da rafinerija počne da radi polovinom 2015.

Radivojević je dodao da pravni tim Komiko oila "užurbano prikuplja sve značajne činjenice" koje će biti deo odgovora na tužbu kojom
gradska vlada Smedereva traži raskid ugovora o zakupu.

Američko-holandska kompanija Komiko oil nije u roku uplatila 652 miliona dinara za zakup 113 hektara na 99 godina, za izgradnju
rafinerije u Smederevu, a nekoliko dana pre njegovog isteka tražila je od rukovodećih ljudi u gradskoj vladi Smedereva produženje roka.

Gradska uprava je na taj zahtev odgovorila opomenom zbog kašnjenja, a po isteku osmodnevnog roka, javni pravobranilac je 10. jula 2012.
podneo tužbu za raskid ugovora o zakupu sa kompanijom Komiko oil.

Radivojević je naveo da se čelni ljudi kompanije nadaju da će sud odbiti tužbeni zahtev za raskid ugovora, ali i dodao da rukovodstvo još nije usaglasilo stav da li kompanija treba, pored odgovora na tužbu, i da tuži grad.

Izvor: