Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREDSEDNIK I DVA ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE PODNELI OSTAVKE NA SVOJE FUNKCIJE


Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Boško Živković i članovi Saveta Zorica Mladenović i Milojko Arsić obavestili su predsednika Skupštine Republike Srbije Nebojšu Stefanovića da podnose neopozive ostavke na svoje funkcije sa sledećim obrazloženjem:

"Izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 76/2012 - prim. red.), koje je Narodna Skupština usvojila 4. avgusta ove godine, Narodna banka Srbije je, funkcionalno i personalno, postala zavisna od većine u Narodnoj skupštini, odnosno od Vlade Republike Srbije. Usvojenim izmenama i dopunama Zakona grubo su prekršeni osnovni međunarodno opšteprihvaćeni principi samostalnosti i nezavisnosti centralne banke od Vlade i pojedinačnih interesnih grupa.

Ocenjujemo da će usvajanje Zakona u kratkom roku izazvati pogoršanje položaja Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu smanjivanjem njenog kreditnog rejtinga i povećanjem troškova zaduživanja države, preduzeća i građana. Usvajanje ovog zakona verovatno će otežati saradnju s Međunarodnim monetarnim fondom i usporiti proces evropskih integracija Srbije. Očekivana posledica toga je smanjenje priliva, pa čak i odliva kapitala iz Srbije, što u uslovima visokog deficita u tekućem platnom bilansu može u relativno kratkom periodu da dovede do platnobilansne krize i kraha kursa dinara. Izmene zakona o Narodnoj banci Srbije stvaraju sistemske mogućnosti da Vlada zloupotrebi monetarnu politiku, što bi za posledicu moglo da ima trošenje deviznih rezervi i znatno povećanje inflacije.

Izmenama i dopunama zakona o Narodnoj banci Srbije bitno je promenjena funkcija Saveta guvernera Narodne banke Srbije tako što je nadzorna funkcija Saveta formalno preneta na Narodnu skupštinu, a suštinski na Vladu Republike Srbije. Pri takvim zakonskim rešenjima Savet je, faktički, postao izlišan organ. Rešenja koja su uvedena izmenama i dopunama zakona o Narodnoj banci Srbije nisu saglasna s našim uverenjima i znanjima o funkcionisanju centralnih banaka.

Zbog toga podnosimo neopozive ostavke na članstvo u Savetu guvernera Narodne banke Srbije." 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 7.8.2012.