Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEVROPSKA KOMISIJA PREDLAŽE NOVI SISTEM FINANSIJSKIH PROPISA KAKO BI SE SPREČILO DA SE NOVCEM PORESKIH OBVEZNIKA SPASAVAJU NEUSPEŠNE I PROPALE BANKE


Evropska komisija predložila je novi sistem finansijskih propisa s ciljem da se spreči da se novcem poreskih obveznika spasavaju neuspešne i propale banke.

Mnoge evropske zemlje opterećene velikim dugovima dolaze u opasnost da same bankrotiraju spasavanjem propalih banaka.

Irska je zbog toga morala da traži medjunarodu pomoć, a investitori strahuju da je i Španija na tom putu.

Banke s druge strane poseduju ogromne količine obveznica matičnih država koje gube na vrednosti kada investitori gube poverenje u finansijsku budućnost te zemlje. Zbog toga pad poverenja bilo u banke bilo u države teži da stvori negativan trend zbog koje je neophodna strana pomoć.

PREMA PREDLOGU EVROPSKE KOMISIJE, BANKAMA KOJE NE PREDSTAVLJAJU SISTEMSKI RIZIK ZA STABILNOST FINANSIJSKIH TRŽIŠTA BIĆE PROSTO DOZVOLJENO DA PROPADNU. U BANKAMA ČIJA BI PROPAST PREDSTAVLJALA RIZIK, GUBITKE BI TREBALO DA PREUZMU VLASNICI OBVEZNICA I AKCIJA.

"Prekinućemo vezu izmedju bankarske krize i državnih budžeta", rekao je evropski komesar za unutrašnje tržište Mišel Barnije i podvukao: "Ne želimo da poreski obveznici moraju da plate".

Ako predlog i bude usvojen, neće moći da pomogne u rešavanju aktuelne krize i posebno Španiji koja nema sredstva da nadomesti ogromne gubitke banaka u toj zemlji. Predlog bi, ako ga odobri svih 27 članica EU i Evropski parlament, trebalo da stupi na snagu 2018.

Izvor: B92, Beta