Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O RESTITUCIJI PREDVIĐA DONOŠENJE POSEBNOG ZAKONA KOJIM ĆE SE REGULISATI IMOVINA PRIBAVLJENA KAO POSLEDICA HOLOKAUSTA


Zakon o restituciji ili povratku imovine koji je Srbija među poslednjim državama Evrope nedavno usvojila, ponovo se našao na ispitu pravde ili legalnosti njegovog sprovođenja. Naime pitanje oduzete imovine Jevreja za vreme Holokausta u Srbiji postaje ne samo pravno-materijalno već i moralno pitanje.

Nezna se tačan podatak koliko je tokom Drugog svetskog rata u Srbiji oduzeto imovine od jevrejske zajednice, jer su čitave porodice stradale kao žrtve holokausta.

Danas je ova tema aktualizovana i pitanjem - može li neko koje je došao u posed imovine odlukom nekadašnjih vlasti u okupiranom Beogradu zahtevati povratak te iste imovine? U Agenciji za restituciji najavlju poseban zakon i oštriju kontrolu.

Inače okasneli Zakon o restituciji predviđa donošenje posebnog zakona kojim će se regulisati imovina pribavljena kao posledica holokausta.

Država ni na koji način neće dozvoliti takve pravne radnje, kategoričan je direktor AgencijeStrahinja Sekulić.

„Mi ne priznajemo da je neko zakonski stekao imovinu kupujući je na jedan takav način. Moramo da do donošenja tog zakona zastanemo sa svim tim postupcima o imovini, da ne bismo došli u situaciju da damo nekome nešto što mu ne pripada. Prema tome ne sme se dozvoliti nijednim aktom države da se legalizuje bilo koja posledica holokausta. S velikom pažnjom to gledamo i mislim da bi javnost trebalo da ima razumevanja za ovakav stav“, zaključuje Sekulić. 

Izvor: B92