Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraBUDŽETSKI DEFICIT REPUBLIKE SRBIJE U PRVIH PET MESECI OVE GODINE OKO 80 MILIJARDI DINARA, A JAVNI DUG BLIZU 15 MILIJARDI EURA


BUDŽETSKI DEFICIT SRBIJE U PRVIH PET MESECI OVE GODINE BIO JE 78,93 MILIJARDE DINARA, POŠTO SU PRIHODI BILI 285,66 MILIJARDI, A RASHODI 364,59 MILIJARDI.

Od januara do maja najveći prihod ostvaren je od poreza na dodatu vrednost (PDV) - 143,3 milijarde dinara, zatim od akciza - 62,45 milijardi, kao i poreza na dobit preduzeća - 26,9 milijardi, objavilo je Ministarstvo finansija.

Najveći rashod za prvih pet meseci bili su transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - 115,87 milijardi dinara, zatim rashodi za zaposlene - 93,89 milijardi i socijalna zaštita iz budžeta - 35,59 milijardi.

U maju je ostvaren budžetski deficit od 5,8 milijardi dinara jer su izdaci budžeta u tom mesecu bili 66,9 milijardi, a primanja 61,1 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 32 milijarde dinara. Za razliku od prihoda od PDV-a u aprilu kada se plaćaju tromesečne obaveze, u maju je taj visok iznos rezultat naplate uvoznog PDV-a.

Prihod od akciza iznosio je 13 milijardi dinara, a niži je od aprilskog ostvarenja zbog povraćaja sredstava poljoprivrednicima za nabavku goriva. Ostali oblici poreskih prihoda naplaćeni su u skladu sa očekivanjima za maj. Veći neporeski prihodi rezultat su i uplate dobiti Narodne banke Srbije u iznosu od 2,8 milijardi dinara.

Značajno manje izvršenje rashoda u odnosu na april posledica je, u najvećoj meri, nižih kamata, subvencija i budžetskih kredita. Ostale kategorije rashoda izvršavaju se uobičajenom dinamikom za ovaj period.

Najveće stavke na rashodnoj strani predstavljaju isplata plata zaposlenima i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (PIO fond, RFZO, Nacionalna služba za zapošljavanje), čiji se najveći deo odnosi na penzije.

Konsolidovani budžetski deficit Srbije, koji osim budžeta republike, obuhvata i lokalne samouprave, AP Vojvodinu i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, za celu godinu planiran je na nivou od 152 milijarde dinara.

JAVNI DUG SRBIJE NA KRAJU APRILA BIO JE OKO 14,84 MILIJARDI EVRA, ŠTO ZNAČI DA JE U APRILU POVEĆAN ZA OKO 225 MILIONA EVRA, OBJAVILO JE MINISTARSTVO FINANSIJA.

Ministarstvo nije objavilo udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) na kraju aprila, a prema podacima s kraja februara javni dug bio je tada 14,35 milijardi evra, odnosno oko 44,5 odsto BDP-a.

Zakonom o budžetskom sistemu javni dug Srbije ograničen je na 45 odsto BDP-a.

Ukupne direktne obaveze Srbije na kraju aprila iznosile su oko 12,6 milijardi evra, pri čemu je unutrašnji dug bio oko 5,42 milijardi evra, a spoljni dug 7,18 milijardi evra.

Ukupne indirektne obaveze na kraju aprila bile su 2,24 milijardi evra,objavljeno je na sajtu ministarstva.

Javni dug je na kraju prošle godine bio 14,47 milijardi evra, što je bilo 45,1 odsto BDP-a.

Javni dug je na kraju 2010. bio 12,16 milijardi evra, što je bilo 42,9 odsto BDP-a.

Na kraju 2009. godine javni dug bio je 9,85 milijardi evra, odnosno 34,8 odsto BDP-a, a na kraju 2008. godine javni dug Srbije iznosio je 8,78 milijardi evra, što je bilo 29,2 odsto BDP-a.

Izvor: Tanjug