Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 1 i 2 - Zakon o privrednim prestupima: član 9
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 3 - Zakon o privrednim društvima: član 396
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 4 - Zakon o stečaju: član 133 stav 12
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 5 - Zakon o privrednim prestupima: član 91
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 6 - Zakon o privrednim prestupima: član 10
  • Ustavni sud: NESAGLASNOST SA USTAVOM ODREDABA ODLUKE GRADSKE SKUPŠTINE KOJOM SU UREĐENA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POSLOVE, ORGANE, POSTUPAK NJIHOVOG IZBORA, ORGANIZACIJU I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD MESNIH ZAJEDNICA - Odluka o obrazovanju i određivanju područja mesnih zajednica na teritoriji Grada Kraljeva: član 1, čl. 14 do 26 i član 29
  • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODLUKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJOM SE PROPISUJU USLOVI ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA I ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 159
  • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ODREDABA ZAKONA O PRIZNAVANJU RAZLIČITOG OBIMA PRAVA I NAČINA NJIHOVOG OSTVARIVANJA BORCIMA NOR-A I PRIPADNICIMA RAVNOGORSKOG POKRETA I JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI - Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica: čl. 2 i 35
Izvor: Paragraf Lex