Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO NA TEMU IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA - PRATEĆIH AKATA IZ ZAKONA O TURIZMU: OKRUGLI STO ćE BITI ODRżAN 9. APRILA 2013. GODINE


Polazeći od činjenice da je od donošenja ključnih normativnih akata koji se odnose na minimalno-tehničke uslove i standarde koje moraju da ispunjavaju ugostiteljski objekti, prošlo skoro tri godine, a u cilju njihovog inoviranja i unapređenja, Udruženje ugostiteljstva i turizma Privredne komore Beograda prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i privrede, Sektora za turizam, da održi Okrugli sto na kome će se razmatrati sledeći pravilnici:

•Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata, minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 48/2012),

•Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik),

•Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik)

•Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Sl. glasnik RS", br. 41/2010, 103/2010 i 99/2012)

Okrugli sto će biti održan u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u utorak, 09. aprila2013. godine sa početkom u 10,00 časova.

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Udruženje ugostiteljstva i turizma, putem telefona: 011/ 2641-355 lok 129,171 ili e-mail adrese: dejanz@kombeg.org.rs.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 7.4.2013.