Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: NEMOGUĆNOST ANGAŽOVANJA VOLONTERA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 124
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA UNAPREĐIVANJU SOCIJALNE ZAŠTITE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju: čl. 43 i 45
  • Uprava carina: PRIMENA PROPISA I POŠTOVANJE PROCEDURA KOD TRANZITNOG POSTUPKA ZBIRNIH POŠILJKI - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 398 i 400
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
Izvor: Paragraf Lex