Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM "DES" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VALJEVO - U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA MERA ZA OČUVANJE FINANSIJSKE STABILNOSTI BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MAPUTU, REPUBLIKA MOZAMBIK ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2011, 50/2012 i 21/2013)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU KODIRANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ DRŽAVNOG HIDROLOŠKOG OSMATRAČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2010 i 21/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013 i 21/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O PRAVIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI GRAĐANA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2010 - prečišćen tekst i 13/2012)
 • STATUT GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2009 - prečišćen tekst i 13/2012)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2008, 11/2009, 14/2010 - dr. odluka i 12/2012)
Izvor: Paragraf Lex