Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 7. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici II Velikog veća odlučio o 65 predmeta, a u predmetu VIIIU-792/2012 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 6. i 11, člana 12. stav 1. i čl. 23, 25, 26, 45, 50. i 89. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS", broj 20/09). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredaba člana 11, člana 12. stav 1. i člana 89. navedenog Zakona. (predmet IUz-28/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-468/2012, da je za postupanje po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, nadležan Prekršajni sud u Nišu.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1158/2010, Už-1335/2010, Už-1442/2010, Už-1670/2010, Už-2350/2010, Už-2618/2010, Už-2731/2010, Už-2850/2010, Už-2895/2010, Už-3311/2010, Už-4102/2010, Už-4524/2010, Už-4922/2010, Už-5090/2010, Už-5091/2010, Už-5296/2010, Už-5425/2010, Už-3887/2011, Už-744/2012, Už-1096/2012, Už-1231/2012, Už-1554/2012, Už-1649/2012, Už-2674/2012, Už-2852/2012, Už-2853/2012, Už-2855/2012, Už-3025/2012, Už-3029/2012, Už-3077/2012, Už-3107/2012, Už-3346/2012, Už-3378/2012, Už-3384/2012, Už-3387/2012, Už-3390/2012, Už-3397/2012, Už-4246/2012, Už-4260/2012, Už-5566/2012, Už-5573/2012, Už-5574/2012, Už-5660/2012 i Už-9049/2012.

- doneo dopunsku odluku u predmetu Už-1990/2009.

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1548/2010, Už-2566/2010, Už-3195/2010, Už-4263/2010, Už-4378/2010, Už-5115/2010, Už-2048/2011, Už-2149/2011, Už-3192/2011, Už-3195/2011, Už-3418/2011, Už-3421/2011, Už-3422/2011, Už-3424/2011, Už-703/2012, Už-9131/2012, Už-9148/2012.

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-3102/2010.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda