Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 7. FEBRUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici I Velikog veća odlučio o 55 predmeta, a u predmetima Už-1475/2010 i Už-863/2012 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 21. Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Beograda", br. 60/09 i 6/10) u vreme važenja i odredaba čl. 20, 20a, 22, 25. i 26. Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Beograda", br. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 i 42/12). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 11. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Beograda", broj 18/11). (predmet IUo-941/2010)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-356/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku, nadležan Prekršajni sud u Jagodini.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1625/2010, Už-1890/2010, Už-2124/2010, Už-2359/2010, Už-2389/2010, Už-2583/2010, Už-2625/2010, Už-3159/2010, Už-3969/2010, Už-4235/2010, Už-4559/2010, Už-5033/2010, Už-513/2012, Už-1100/2012, Už-1126/2012, Už-1556/2012, Už-1685/2012, Už-2847/2012, Už-2850/2012, Už-3049/2012, Už-3053/2012, Už-3095/2012, Už-3106/2012, Už-3341/2012, Už-3342/2012, Už-3348/2012, Už-3377/2012, Už-3380/2012, Už-3382/2012, Už-3386/2012, Už-3388/2012, Už-3389/2012, Už-5393/2012, Už-5571/2012, Už-5575/2012, Už-6568/2012, Už-7147/2012, Už-7647/2012, Už-7986/2012 i Už-9729/2012.

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1641/2010, Už-2193/2010, Už-2762/2010, Už-3499/2010, Už-884/2011, Už-2049/2011, Už-2150/2011, Už-2151/2011, Už-3193/2011, Už-3417/2011, Už-3423/2011, Už-4334/2011 i Už-6692/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda