Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "SASTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2012. GODINU ZA PRIVATNI SEKTOR" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U JANUARU I FEBRUARU 2013. GODINE: • Primena Zakona o računovodstvu i reviziji •
• Pitanje i odgovor - PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBRAČUNATOG PRILIKOM NABAVKE DOBARA I USLUGA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA BESPLATNOG SEMINARA
• Pitanje i odgovor - PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE PRODAJE NEPOKRETNOST FIZIČKOM LICU, KOJA JE U POSLOVNIM KNJIGAMA EVIDENTIRANA KAO NEPOKRETNOST ZA DALJU PRODAJU, DUŽAN JE DA NAVEDENI PROMET EVIDENTIRA PREKO FISKALNE KASE

Izvor: Paragraf Lex