Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO ZA OSLOBAĐANJE OD PDV PROJEKATA FINANSIRANIH IZ INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU


Počev od 1.1.2013. godine, na snagu je stupio Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012) koji, između ostalog, definiše novi način oslobađanja od poreza na dodatu vrednost projekata koji se sprovode i finansiraju iz IPA sredstava, s obzirom da Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji više neće biti uključena u postupak oslobađanja od PDV-a prometa dobara i usluga po predračunima lica sa kojima ima zaključene ugovore.

Prema pomenutom Pravilniku, ulogu u tom procesu preuzimaju institucije/organizacije koje su definisane kao krajnji korisnici projekata.

Kompletan tekst Uputstva za oslobađanje od poreza na dodatu vrednost projekata finansiranih iz instrumenta za pretpristupnu pomoć možete preuzeti na sajtu Ministarstva finansija i privrede putem linka: http://www.mfp.gov.rs/newsitem.php?id=8888 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 7.1.2013.