Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Nišu: NEISPUNJENOST ZAKONSKIH USLOVA ZA PRIMENU INSTITUTA OSLOBOĐENJE OD KAZNE - Krivični zakonik: član 58 stav 2
  • Apelacioni sud u Nišu: SASLUŠANJE SUPRUGA OKRIVLJENE OVLAŠĆENOG DA JE ZASTUPA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 68 st. 2 i 3
  • Apelacioni sud u Nišu: UZVRAĆANJE NAPADA OD STRANE OŠTEĆENOG ILI DRUGOG LICA KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANJE U TUČI - Krivični zakonik: čl. 121 i 123
  • Privredni apelacioni sud: PRAVO POVERIOCA ZASTARELOG POTRAŽIVANJA NA IME ZAKUPNINE DA ZAHTEVA PREDAJU STVARI PO ISTEKU OTKAZNOG ROKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 569, 584 i 597
Izvor: Paragraf Lex