Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI: NARODNA SKUPšTINA RS OBAVILA JE ZAJEDNIčKI NAčELNI PRETRES O PREOSTALIM TAčKAMA DNEVNOG REDA


Desetog dana, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Aleksandar Jugović, Aleksandra Jerkov, Zoran Ostojić, Slobodan Samardžić, Predrag Mijatović i Ivan Jovanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim pretresom o Predlogu zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je, narodnim poslanicima, obrazložila ministar zdravlja Slavica Đukić Dejanović.

Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Gojku Radiću i Mirku Cvetkoviću.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o tačkama 14, 15 i 16. dnevnog reda sednice, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 17,18,19 i 20. dnevnog reda sednice, odnosno, o Predlogu odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije i Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Narodna skupština nastavlja rad u utorak, 11. decembra 2012. godine, sa početkom u 10 časova. 

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 6.12.2012.