Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FOND ZA RAZVOJ I INOVACIJE PREDUZEĆA NA ZAPADNOM BALKANU (WB EDIF) OBEZBEDIĆE VIŠE OD 300 MILIONA EVRA ZA INOVATIVNA I MALA I SREDNJA PREDUZEĆA


Novopokrenuti Fond za razvoj i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu (WB EDIF) obezbediće više od 300 miliona evra za inovativna i mala i srednja preduzeća sa velikim potencijalima na Zapadnom Balkanu. Sredstva iz tog fonda će otići i za stvaranje regionalnog tržišta preduzetničkog kapitala koje će doprineti ubrzavanju otvaranja i rasta malih i srednjih preduzeća. Očekuje se da sredstva budu na raspolaganju od iduće godine.

Početnih 145 miliona evra za Fond obezbediće Evropska komisija, Evropska investiciona banka (EIB), Evropski investicioni fond (EIF), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), korisnici, kao i bilateralni donatori. Najveći deo, od 65,6 miliona evra, obezbediće Evropska komisija.

Rad Fonda koordinisaće Evropski investicioni fond a programi će se sprovoditi u saradnji sa vladama država Zapadnog Balkana, Evropskom komisijom i drugim partnerima.

Šema će biti otvorena za saradnju i drugim međunarodnim organizacijama i bilateralnim donatorima aktivnim u regionu, poput Italije, Svetske banke, nemačke agencije DEG koja finansira investicije privatnog sektora i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, a u cilju pojednostavljenja rada na razvoju privatnog sektora na Zapadnom Balkanu.

U saopštenju Evropske komisije ocenjuje se da će nova finansijska šema, s obzirom da su mala i srednja preduzeća od ključnog značaja za ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, doprineti ostvarivanju projekcija rasta predviđenih Strategijom za Jugoistočnu Evropu do 2020. godine.

Glavni ciljevi Fonda za razvoj i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu biće finansiranje kapitala inovativnih malih i srednjih preduzeća i finansiranje uvećanja kapitala za pokretanje malih preduzeća sa velikim potencijalima za rast. Sredstva za inovativna mala preduzeća biće usmerava korz novosnovani Fond za inovativna preduzeća (ENIF) a ona za preduzeća sa velikim potencijalima kroz Fond za ekspanziju preduzeća (ENEF).

Cilj Fonda biće i poboljšanje pristupa bankarskim kreditima za mala preduzeća i smanjenje cene zaduživanja preko garancija finansijskih posrednika tim preduzećima, što će biti realizovano kroz regionalni garancijski kapacitet.

Fond će se zalagati i za stvaranje povoljnog zakonskog okruženja za inovativna i mala i srednja preduzeća sa velikim potencijalom. To će se realizovati kroz kapacitete tehničke pomoći u vidu podrške vladama korisnicama u sprovođenju prioritetnih reformi.

U saopštenju Komisije navodi se i da je to prva regionalna inicijativa za razvoj privatnog sektora kanalisana kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

WBIF podržava socio-ekonomski razvoj i pristupanje EU zemalja Zapadnog Balkana kroz finansiranje i tehničku pomoć za strateške investicije, posebno u infrastrukturi, energetskoj efikasnosti i razvoju privatnog sektora. To je zajednička inicijativa EU, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada Zapadnog Balkana.

Mala preduzaća u Srbiji

U 2010. godini, prema podacima Privredne komore Srbije, U Srbiji je od ukupno 319.044 privrednih društava, preduzetnički sektor činio 99,8% (318.540 preduzeća). Sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) generisao je 66,4% zaposlenih (814.585), 65,3% prometa (4.678 milijadri dinara) i 55,9% bruto dodate vrednosti (817,4 milijardi dinara) i angažovao 52,6% investicija nefinansijskog sektora.

Taj sektor angažuje 45,4% ukupne zaposlenosti, 43,9% ukupnih investicija, ostvaruje 44,5% izvoza, 52,3% uvoza, generiše 63,3% spoljnotrgovinskog deficita privrede Srbije i učestvuje sa oko 33% u bruto domaćem proizvodu Srbije.

U strukturi sektora MSPP posmatrano po veličini, najbrojnija su mikro privredna društva (306.669), dok mala i srednja privredna društva (11.871) dominiraju po svim posmatranim indikatorima (52,7%zaposlenosti, 59,9% prometa, 60,6% bruto dodate vrednosti, 73,7% izvoza, 74,9% uvoza malih i srednjih preduzeća i preduzetnika), pokazuju podaci Privredne komore Srbije.

Izvor: Vebsajt Euractiv, 6.12.2012.