Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U 2013 GODINI OČEKUJE SE NAGLI RAST IZVOZA


Ministar finansija i privrede je, na dodeli nagrada za najboljeg izvoznika godine, istakao da će 2013. biti prelomna za srpsku ekonomiju i da će izvoz porasti za najmanje 25 odsto u poređenju sa ovom godinom i da će se taj prelom sastojati od dve stavke - duplo nižeg budžetskog deficita i stabilizacije javnih finansija kao i naglog rasta izvoza.

On je rekao da će izvoz u ovoj godini imati skroman rast, da će dostići 8,6 milijardi evra, a procenjuje se da će u narednoj godini rasti najmanje 25 odsto i iznositi oko 11 milijardi evra.

Prema rečima Dinkića, rast izvoza u 2013. biće u najvećoj meri zasnovan na rastu izvoza iz automobilske industrije u Kragujevcu od najmanje 1,5 milijardi evra, kao i eksporta iz Rafinerija nafte u Pančevu, u vrednosti od 600 do 800 miliona evra.

"Ideja je da idemo sa nižim budžetskim deficitom, zaustavimo rast javnog duga, stabilizujemo javne finansije i uvedemo finansijsku disciplinu, da se likvidnost prenese na privredu koja će se pokrenuti, zatim će efekte osetiti i građani", rekao je ministar.

Dinkić je ukazao da se u narednoj godini očekuje i bolja poljoprivredna sezona, a radiće se i na porastu izvoza prehrambene industrije i dodao da ukoliko bude pokrenuta proizvodnja u Železari Smederevo procene izvoza za 2013. biće još veće.

Kako je istakao, taj proces trajaće više od godinu dana, ali je važno da je on započet.

Ministar je rekao da će vlada nastaviti da radi na privlačenju stranih investicija, stvaranju mreže malih i srednjih preduzeća koja će raditi kao dobavljači za velike investitore, što će dovesti do povećanja zaposlenosti i standarda građana.

On je napomenuo da je za agenciju SIEPA u narednoj godini obezbeđen istorijski najveći budžet koji je deset puta veći nego kada je osnovana.

Dinkić je kao pozitivan primer iskorišćenja podsticaja koje vlada daje investitorima naveo južnokorejsku "Juru" koja je potpuno preokrenula izvoz Srbije u Slovačku i sada sa tom zemljom imamo suficit u razmeni.

Ministar je napomenuo da je jedan od glavnih ciljeva ove vlade da pomogne malim i srednjim preduzećima koja su najteže pogođena krizom tako što će unaprediti ekonomski ambijent i investicionu klimu, što je već započeto ukidanjem brojnih parafiskalnih nameta.

On je najavio da će već početkom naredne godine biti obezbeđena značajna sredstva za likvidnost privrede, a mala i srednja preduzeća imaće povoljnije uslove od drugih napomenuvši da je od Evropske investicione banke obezbeđena kreditna linija u vrednosti 500 miliona evra sa izuzetno povoljnim kamatama.

Izvor: Tanjug