Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MREŽA ZA RESTITUCIJU PRIPREMILA PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI KOJIM BI SE STAVILE VAN SNAGE ODREDBE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I LEGALIZACIJI


U saopštenju Mreže za restituciju navodi se slučaj državnog građevinskog zemljišta koje je radi izgradnje dodeljeno na korišćenje preduzeću "Delta M doo" 29. juna 2001. a 29. novembra 2002. i preduzeću "DelReal 1 doo" kojim se ilustruju negativne posledice "kriminalnog Zakona o planiranju i izgradnji" iz septembra 2009. godine.

Reč je o jednoj od administrativnih dodela građevinskog zemljišta radi izgradnje u određenim rokovima i po povlašćenim uslovima (besplatno zemljište) i površini od 15 hektara, 93 ara i 52 kvadratna metra od 19 katastarskih parcela.

U konkretnom slučaju nadležna pravobranilaštva su adekvatno i blagovremeno reagovala i sprečila da se privilegovani pojedinci obogate na štetu građana Srbije.

Ni u jednom, pa ni u ovom slučaju, nije plaćeno građevinsko zemljište, koje nije ni bilo u prometu, već samo mogućnost gradnje novih kvadrata objekata, na tom zemljištu.

U konkretnom slučaju plaćena je samo naknada za gradnju prve faze od oko 81.000 kvadratnih metara prostora na toj lokaciji koju plaćaju svi ostali investitori koji su dodatno platili i naknadu za prenos prava korišćenja zemljišta.

"Od Vlade očekujemo, da bez daljeg odlaganja odgovori i na naše inicijative koje se tiču sistemske korupcije, a koji se tiču slučajeva kada nadležna pravobranilaštva ne preduzimaju ništa kako bi se zaštitili interesi države, grada ili opštine", navodi Mreža.

Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji iz marta 2011. zakonski je ukinuta mogućnost i obaveza da se nadležnom pravobranilaštvu republike, pokrajine, grada ili opštine dostavi odluka o otuđenju građevinskog zemljišta.

Na taj način ukinuta je mogućnost da pravobranilaštvo učestvuju u postupcima, podnosi žalbe ili tužbe, dodatno kvalifikuje ovaj propis kao, ne samo proizvod sistemske, nego i generator endemske korupcije.

Takozvana prava korišćenja kojim su partijski kontrolisana preduzeća dobijala na poklon čitave blokove građevinskog zemljišta, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina nakon 13. maja 2003, tadašnjim zakonom o planiranju i izgradnji su ukinuta.

Pošto su stečena bez ikakve naknade, a sa isključivim ciljem opstanka monopola nad imovinom građana, ta prava su 2003. posle jednog od najžešćih udara na organizovani kriminal, bila ukinuta.

Ova kvazi prava su rehabilitovana i uspostavljena novim Zakonom o planiranju i izgradnji.

Partijski povezani povlašćeni pojedinci, odnosno tajkuni, koji su u međuvremenu preuzeli ovakva preduzeća kroz postupke takozvanih privatizacija, stečaja, dobili su mogućnost da postanu čak i vlasnici zemljišta koje može vredeti milijarde evra, saopštila je Mreža.

Izvor: Tanjug