Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE PUŠTA U OPTICAJ NOVČANICE OD 500 I 2000 DINARA S DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA


Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 7. decembra novčanice od 500 i 2000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Na licu novčanica od 500 i 2000 dinara nema izmena obeležja, a na naličju je izmenjena godina izdanja ("2012") i potpis guvernera ("Jorgovanka Tabaković") koji se, kao deo obeležja, definišu odlukama o izdavanju i osnovnim obeležjima novčanica i odlukom o puštanju u opticaj. Novčanice od 500 dinara biće u opticaju paralelno s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004, 2007. i 2011, a novčanica od 2000 dinara s prethodnim izdanjem ove novčanice iz 2011.

Puštanje u opticaj novčanica apoena od 500 i 2000 dinara sa izmenjenim obeležjima utvrđeno je godišnjim programom izrade novčanica i kovanog novca za 2012. godinu, u skladu s kojim su u ovoj godini već štampane i određene količine novčanica apoena od 10, 20, 50 i 100 dinara. Takođe, tim programom predviđena je izrada određene količine novčanica apoena od 500 i 2000 dinara radi zamene pohabanih, oštećenih i uništenih novčanica, kao i uspostavljanja optimalne apoenske strukture novčanica u opticaju. Ocenjeno je da postoji potreba za izmenom postojeće apoenske strukture, posebno apoena od 1000 dinara, čije je učešće u strukturi gotovog novca u opticaju dominantno - oko 70% u nominalnom iznosu i oko 33% u količini novčanica u opticaju. To bi doprinelo smanjenju ukupne količine novčanica u opticaju, uz zadržavanje nominalnog iznosa na istom nivou. Po tom osnovu će se smanjiti troškovi dodatne izrade novčanica i troškovi manipulacije gotovim novcem, poput brojanja, obrade, transporta, smeštaja u trezore i sl. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 6.12.2012.