Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: NEOPOREZIVANJE GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA PRIHODA OSTVARENIH OD IGARA NA SREĆU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 87
  • Ministarstvo finansija i privrede: PORESKI TRETMAN PDV NADOKNADE S ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 9 i 85
  • Uprava carina: PROMENA PEČATA SA POSLOVNOM ADRESOM IZDAVAČKO-GARANTNE ASOCIJACIJE KIRGISTANA AIRTO-KR/092 OD 19.11.2012. GODINE - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), sa prilozima: član 9
Izvor: Paragraf Lex