Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST TUŽBE ZA UTVRĐENJE IZVEDENOSTI GRAĐEVINSKIH RADOVA - Zakon o parničnom postupku: član 188
  • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PONOVNU PRIJAVU OSPORENOG POTRAŽIVANJA ZA ČIJE JE UTVRĐIVANJE POKRENUTA PARNICA - Zakon o parničnom postupku: član 225 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: NEOBAVEZNOST PODNOŠENJA PREDLOGA ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA U POSTUPKU IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE - Zakon o parničnom postupku: član 193
  • Privredni apelacioni sud: UPUĆIVANJE STEČAJNOG POVERIOCA DA POKRENE PARNICU ZA UTVRĐENJE NEPOSTOJANJA POTRAŽIVANJA DRUGOG STEČAJNOG POVERIOCA - Zakon o stečaju: čl. 116 i 117
  • Privredni apelacioni sud: UZROČNO-POSLEDIČNA VEZA IZMEĐU RADNJI KOJIMA JE IZVRŠENA POVREDA PATENTNOG PRAVA I PROUZROKOVANE ŠTETE - Zakon o patentima: član 14
  • Ustavni sud: ODREĐIVANJE NAČINA OTKLANJANJA POSLEDICA KOJE SU NASTALE USLED PRIMENE ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE ODLUKOM USTAVNOG SUDA UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA NAKON POTVRĐIVANJA MANDATA ODBORNIKA IZABRANIH NA LOKALNIM IZBORIMA ODRŽANIM 6. MAJA 2012. GODINE - Zakon o ustavnom sudu: čl. 61, 62, 104
  • Ustavni sud: ODREĐIVANJE NAČINA OTKLANJANJA POSLEDICA KOJE SU NASTALE USLED PRIMENE ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE ODLUKOM USTAVNOG SUDA UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA NAKON POTVRĐIVANJA MANDATA ODBORNIKA IZABRANIH NA LOKALNIM IZBORIMA ODRŽANIM 6. MAJA 2012. GODINE - Zakon o ustavnom sudu: čl. 61, 62, 104
Izvor: Paragraf Lex