Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRENOSTI NA OSNOVU PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI - Zakon o prometu nepokretnosti: član 4
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE ZA IZGUBLJENU ZARADU USLED NEZAKONITOG ZADRŽAVANJA TERETNOG VOZILA - Zakon o obligacionim odnosima: član 189
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA NA PRAVA VLASNIKA STANOVA U POGLEDU UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA DELOVA STAMBENE ZGRADE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 15
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: AKTIVNA LEGITIMACIJA U SPORU ZA UTVRĐENJE NEISTINITOSTI PODATAKA U POTVRDI O AUTORSTVU - Zakon o parničnom postupku: član 188
Izvor: Paragraf Lex