Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Viši sud u Valjevu: NEISPUNJENOST USLOVA ZA POVLAČENJE TUŽBE USLED NAPUŠTANJA ZAPOČETOG ROČIŠTA OD STRANE TUŽIOČEVOG PUNOMOĆNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
  • Viši sud u Valjevu: NENADLEŽNOST PARNIČNOG SUDA DA REŠAVA O PRAVU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA ISPLATU TROŠKOVA PREVOZA - Zakon o državnim službenicima: član 140 stav 4
  • Viši sud u Valjevu: NEODREĐENOST NOVČANE NAKNADE ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE U ODNOSU NA ORGANIZACIJU KOJA JE U OBAVEZI DA JE PLATI - Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda: čl. 12 i 12b
  • Viši sud u Valjevu: ODBACIVANJE NEUREDNE TUŽBE U PRIPREMNOJ FAZI POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 277 i član 279 stav 1 tačka 7)
  • Viši sud u Valjevu: ODSUSTVO PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENI STRAH S OBZIROM NA ZNAČAJ POVREĐENOG DOBRA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
Izvor: Paragraf Lex