Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA U NASELJENOM MESTU KISAČ ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 40/2012)
  • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI HADŽI RUVIMOVOJ U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2012 i 40/2012)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 79/2011 i 83/2012)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU NIŠU ("Sl. list grada Niša", br. 83/2012)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 80/2011 i 83/2012)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 80/2011 i 83/2012)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2012)
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2012 i 29/2012 - ispr.)
  • REŠENJE O UVOĐENJU DODATNIH POLAZAKA NA LINIJI BROJ 6, SKRAĆENJU TRASE LINIJE BROJ 14 I IZMENI TRASE LINIJE BROJ 27 JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 31/2012)
Izvor: Paragraf Lex